Prawo cywilne

  • roszczenia o zapłatę;
  • prawna windykacja należności;
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (nabycie i ochrona własności, służebność drogi koniecznej, ustalanie granic nieruchomości, zasiedzenie, sprawy związane ze współwłasnością, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe – hipoteka, zastaw, użytkowanie, użytkowanie, służebności, sprawy związane z posiadaniem);
  • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego;
  • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych;
  • prawo umów (sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, o dzieło, darowizny, zlecenia, najmu, dzierżawy, sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, leasingu, użyczenia, pożyczki, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, agencyjnej, a także dochodzenie roszczeń powstałych na etapie realizacji umów);
  • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
  • roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, oraz z czynów niedozwolonych;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego, dział spadku, testamenty, przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020