Prawo karne i wykroczeń

  • występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe;
  • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego (np. wskutek wypadku drogowego) w postępowaniu karnym, w tym wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia;
  • formułowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  • konsultacje prawne dla (podejrzanych) oskarżonych o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz przygotowywanie projektów pism procesowych, jak np. apelacje, wnioski, zażalenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020