Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sprawy z zakresu nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy (ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • dochodzenie wynagrodzeń za pracę;
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników;
  • sprawy związane z zakazem konkurencji;
  • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy;
  • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy;
  • sprawy z zakresu mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu;
  • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS z zakresu prawa pracy (sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odwołania od orzeczeń organów rentowych);
  • sporządzanie i opiniowania umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020