Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • sprawy o rozwód, o separację;
  • sprawy o alimenty;
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (zawieszenie, ograniczenie pozbawienie);
  • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi;
  • sprawy majątkowe między małżonkami;
  • sprawy o prawa stanu (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
  • sprawy z zakresu opieki i kurateli;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020