Zastępstwo procesowe

Oferujemy kompleksowe prowadzenie spraw administracyjnych i sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracyjnymi:

  • postępowania cywilne (przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym);
  • postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne (przed organami administracji państwowej i samorządowej, oraz przed sądami administracyjnymi);
  • postępowania odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • postępowania gospodarcze;
  • postępowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • postępowania w sprawach rodzinnych;
  • postępowania w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020