Adriana
Kościelniak-Kluska

Radca prawny

Radca Prawny wpisana na listę Okręgowej Rady Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Etatowy radca w jednostce samorządu terytorialnego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia, spadki, sprawy własnościowe, mieszkaniowe, służebności, zasiedzenia, umowy), prawie rodzinnym (rozwody i separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, opieka, zarząd majątkiem, podziały majątku, ubezwłasnowolnienia) prawie administracyjnym, finansów publicznych i zamówień publicznych, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie wykroczeń a także w prawie Unii Europejskiej.

Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach administracyjnych.

tel. 600 649 568
adriana.koscielniak.kluska@oipk.pl
adres do doręczeń:
os. Oświecenia 44/35, 31-636 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020